Chúng tôi là ai?

ONE Esports có địa chỉ tại: https://www.oneesports.gg/vn

Những dữ liệu mà chúng tôi thu thập và lí do:

Khi người dùng truy cập và để lại bình luận trên các trang, chúng tôi thu thập những dữ liệu sẽ có trong mục “Bình luận”, cùng địa chỉ IP và chuỗi nhận dạng của trình duyệt để hỗ trợ việc phát hiện & ngăn chặn tin rác (spam).

Một chuỗi kí tự ngẫu nhiên được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là chuỗi hash) có thể sẽ được gửi đến Dịch vụ của Gravatar để kiểm tra. Chính sách về quyền riêng tư của Gravatar có tại địa chỉ: https://automattic.com/privacy/. Xin lưu ý, sau khi bình luận của bạn được thông qua kiểm duyệt, ảnh đại diện cho tài khoản của bạn sẽ xuất hiện công khai trong phần Bình luận.

Media

Nếu bạn đăng tải ảnh lên trang web này, vui lòng tránh sử dụng những hình ảnh có đính kèm dữ liệu về định vị (EXIF GPS). Mọi người dùng đều có thể tải về những hình ảnh đó và trích xuất dữ liệu định vị khi chúng được đăng tải lên trang.

Hình thức liên hệ

Nếu bạn để lại bình luận trên trang của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn lưu lại thông tin về tên, địa chỉ email và trang web cá nhân (sau đây gọi là Cookies). Việc lưu trữ này nhằm mục đích giúp bạn có thêm phần tiện lợi khi không cần điền lại thông tin mỗi khi để lại bình luận. Cookies sẽ có thời hạn lưu trữ là 1 năm.

Khi bạn đã đăng nhập thành công, chúng tôi sẽ thiết lập một vài nội dung Cookies để lưu thông tin đăng nhập và các cài đặt màn hình khác. Cookie đăng nhập có thời hạn lưu trữ là 2 ngày, và cài đặt về màn hình của bạn có thời hạn lưu trữ là 1 năm.

Nếu bạn lựa chọn mục “Lưu thông tin của tôi”, phiên đăng nhập của bạn sẽ được kéo dài trong vòng 2 tuần.

Nếu bạn đăng xuất, Cookie đăng nhập sẽ bị xóa bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một nội dung Cookies khác sẽ được lưu lại trong trình duyệt của bạn. Cookie này không lưu trữ bất kì thông tin cá nhân nào mà được sử dụng để chỉ định ID bài viết mà bạn đã chỉnh sửa và sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung từ những website bên thứ ba

Các bài viết trong trang web này có thể chứa những nội dung nhúng (Ví dụ: Video, Hình ảnh…) từ bên thứ ba. Các nội dung nhúng từ website khác sẽ vận hành tương tự cách mà người dùng truy cập trực tiếp từ những trang web đó.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn; sử dụng Cookies; nhúng những thông tin theo dõi từ bên thứ ba, bao gồm những tương tác của bạn với nội dung đó nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào các trang web bên thứ ba này.

Phân tích dữ liệu

Nếu bạn để lại một bình luận, nội dung và lí lịch dữ liệu của nó sẽ được lưu trữ không thời hạn. Đây là cách để chúng tôi nhận diện và kiểm duyệt những bình luận kế tiếp thay vì giữ chúng trong hàng chờ kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đã đăng kí tài khoản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng lưu trữ những thông tin được cung cấp bởi người dùng trong phần hồ sơ. Mọi người dùng đều có thể nhìn thấy, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình ở mọi thời điểm (Trừ việc đổi tên người dùng). Các quản trị viên của trang web cũng có thể nhìn thấy và chỉnh sửa thông tin đó.

Những quyền mà bạn có với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này, hoặc đã để lại bình luận, bạn thể yêu cầu được nhận một tệp tin liên quan tới các dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có, bao gồm tất cả những dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu được xóa các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang có. Xin lưu ý rằng, những thông tin nói trên không bao gồm các mục mà cũng tôi buộc phải giữ để đảm bảo về các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi data của bạn đến

Bình luận do những người truy cập để lại có thể được kiểm tra thông qua một dịch vụ phát hiện tin rác.