Thay vì tên gọi như trong Auto Chess là Class hay Species, các tộc hệ/lớp trong Dota Underlords sẽ được gọi chung là Alliance.

Vào ngày hôm nay 14/6, Valve đã đưa Dota Underlords vào quá trình thử nghiệm nhưng chỉ ưu tiên cho những game thủ có sở hữu Battle Pass TI9 có đặc quyền trải nghiệm trước. Dota Underlords phiên bản thử nghiệm có những vị tướng và Alliance dưới đây.

Credit: infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame
Credit: Infogame