Như chúng ta đã được biết từ trước Mordekaiser đã được làm lại toàn bộ kỹ năng, tiểu sử cũng như thông số, các trang phục của anh hùng này cũng đã được làm mới lại hoàn chỉnh chờ cho tới ngày bản cập nhật 9.12 chính thức ra mắt.

Mordekaiser kỵ sĩ rồng

Ảnh chờ tải trận đấu.
Các góc quan sát.
Kỹ năng trong game.
Video giới thiệu về Hiệp sĩ rồng Mordekaiser mới.

Mordekaiser địa ngục

Ảnh chờ trận đấu.
Ảnh nền đại diện mới.

Hình ảnh trong game và các kỹ năng.

Video về trang phục trong game.

Pentakill Mordekaiser

Ảnh nền mới
Ảnh trong lúc tải trận đấu.

Hình ảnh và kỹ năng trong game.


Video về trang phục trong game.

Chúa tể Mordekaiser

Ảnh nền cùng ảnh đại diện mới.

Hình ảnh và các kỹ năng trong game.

Video trang phục trong game.

King of Clubs Mordekaiser

Ảnh nền và ảnh chờ tải trận.

Hình ảnh và kỹ năng trong game.

Video trong game.