Tận dụng các tin tặc mũ trắng là một trong những việc làm của các công ty lớn trên khắp thế giới. Tin tặc mũ trắng là những người có thể lục lọi trong các hệ thống máy tính, để tìm ra lỗ hổng lớn và sau đó họ sẽ báo cáo lại cho công ty. Công việc này giúp các nhà phát triển dễ dàng chặn bất kỳ sơ hở nào ngoài ý muốn đối với sản phẩm của họ.

CS: GO đã sử dụng những hacker mũ trắng này tìm ra lỗ hổng của mình. 2Eggsss, một hacker mũ trắng đã nhận được tổng cộng 9750 đô la tiền thưởng từ Valve vì đã báo cáo các lỗi nghiêm trọng trong hệ thống.

Nhiều người xem đã choáng váng khi thấy Valve thực sự trả tiền cho mọi người để tìm kiếm các lỗ hổng, nhưng công ty thực sự còn tồn tại những lỗ hổng có thể bị các tin tặc khai thác được.

Mặc dù có rất nhiều tiền để kiếm lỗi trong các hệ thống của Valve, nhưng đó không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Valve đã từng trả 18,000 đô la cho một nhóm tin tặc đã báo cáo chi tiết một lỗ hổng ở mức nghiêm trọng. Bản báo cáo đầy rẫy những lời giải thích chi tiết về cách hack, tác động của nó có thể xảy ra nếu một kẻ tấn công đã tìm thấy nó và nhiều hơn nữa.

Việc làm này của Valve đã rất được người hâm mộ đánh giá cao vì họ đã nghiêm túc trong việc cố gắng đảm bảo chất lượng các sản phẩm của mình.