Sau 4 trận thi đấu khá căng thẳng cuối cùng ReaperKiller cũng hoàn thành sứ mệnh và mang về chiến thắng đầu tiên của mình.

Credit: One Esports

Chuyển sang bản đồ Miramar, các đội tuyển cũng sẵn sàng với tinh thần giao tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào và việc di chuyển vào những vòng bo là vô cùng khó khăn bởi địa hình vừa gập ghềnh cũng như thoáng của bản đồ này.

Credit: PMCO

Khi vòng bo đầu tiên xuất hiện ở giữa bản đồ, các đội tập trung di chuyển sớm sau một khoảng thời gian kiếm đồ để chọn cho mình những vị trí tốt nhất.

Credit: PMCO

Tận dụng thời điểm các ông lớn đang bận giao tranh, ReaperKiller chọn cho mình khoảng trời riêng ở phần trên cao và tách biệt với phần còn lại của bản đồ. Tiếp đến việc của các tuyển thủ RK chỉ là ngắm, bắn và ăn gà.