อ้างอิงจากวิดีโอจากช่องของ Thymen van der Loo เขาได้ชี้ให้เห็นว่า ที่ด่าน Volskaya และ Dorado มีตำแหน่งลับที่ทำให้ป้อมของ Torbjorn สามารถยิงทะลุกำแพงได้

สำหรับด่าน Volskaya ที่มุมห้องชั้น 2 ของ Point A จะมีตำแหน่งที่ไว้วางป้อมแล้วจะเกิดบั๊กได้ และในด่าน Dorado ก็มีตำแหน่งที่ทำให้เกิดบั๊กเช่นเดียวกัน แต่อยู่บนห้องของ High Ground ใกล้ ๆ สิ้นสุดของ Point 3

ปกติแล้วป้อมของ Torbjorn นั้นต้องมองเห็นศัตรูก่อนมันถึงจะยิงให้ แต่บั๊กนี้ ทำให้มันยิงทะลุจากกำแพงได้เลย โดยไม่ต้องเห็นศัตรู