อ้างอิงจากแพตช์ล่าสุดบนเซิร์ฟเวอร์ไต้หวัน มีการเผยว่า แครี่ในเกม RoV จำนวน 7 ตัวกำลังจะถูกปรับสมดุล โดยมีรายละเอียดดังนี้

Yorn

Passive : Fierce Shot

แก้ไขบั๊กความเสียหายของสกิล

Skill 2 : Heavenly Barrage

ระยะทางของสกิล : 5m → 4.5m

Tel’Annas

Skill 1 : Eagle Eyes

ธนูแต่ละดอกจะความเสียหายเวทเพิ่มพร้อมกับสร้างความเสียหายกายภาพในจำนวนเดียวกัน: 50/58/66/74/82/90 (+0.55 AD) → 55/62/69/76/83/90 (+0.52 AD)

ลดความเร็วเคลื่อนที่ : 6% → 4%

Violet

Skill 1 : Tactical Fire

คูลดาวน์สกิล 5 → 4.5 วินาที

Fennik

ค่าสเตตัสฮีโร่

เพิ่มความเร็วโจมตีต่อเลเวล : 2% → 3%

ความเร็วเคลื่อนที่ : 350 → 360

Passive : Hidden Weapons

การโจมตีปกติครั้งที่ 3 ใส่ศัตรูจะทำให้เกิดระเบิด สร้าง ความเสียหายกายภาพ (40% AD) แก่เป้าหมาย รวมถึงศัตรูที่อยู่รอบๆ รวมถึงแรงขึ้น (70%) เมื่อโดนครีป หรือมอนสเตอร์ป่า → การโจมตีปกติครั้งที่ 3 ใส่ศัตรูจะทำให้เกิดระเบิด สร้าง ความเสียหายกายภาพ (50%AD) แก่เป้าหมาย รวมถึงศัตรูที่อยู่รอบๆ รวมถึงแรงขึ้น 70% เมื่อโดนครีป หรือมอนสเตอร์ป่า

Skill 1 : Theif’s Mark

แก้ไขบั๊กที่ทำให้ค่าสถานะสกิล 1 ไม่เพิ่มขึ้นตามเลเวล

Hayate

Skill 1 : Shuriken Toss

ความเสียหายต่อครั้ง: 125~225 (+0.3 AD) → 125~225 (+0.25 AD)

Skill 2 : Shadowstep

ระยะเวลาคูลดาวน์: 6/5.8/5.6/5.4/5.2/5 → 8/7.6/7.2/6.8/6.4/6 วินาที

Slimz

Skill 1 : Flying Spear

ระยะเวลาคูลดาวน์ : 10 วินาที → 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8วินาที

Skill 3 : Savage Potion

เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ : 20% → 30%

Capheny

ประสิทธิภาพการดูดเลือดจากเต็ม 3/3 ลดลงเหลือ 2/3 เทียบจากแครี่ตัวอื่นๆ