มีผู้เล่นนาม DonHaci ขุดค้นพบวิธีการที่สามารถควบคุมหมอกควันของระเบิดควันได้โดยการทำให้มันเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นแบบต่าง ๆ หรือยิ่งกว่านั้นพวกเขายังสามารถทำให้ระเบิดไฟดับได้ในทันทีอีกด้วย

โดย DonHaci นั้นได้ทดลองนำไปใช้ซึ่งมันได้ผลจริง ๆ เมื่อควันสามารถเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อย ๆ ได้ตามที่เขาต้องการในโหมดทดสอบโดยเขาได้บอกว่านี้เป็นคำสั่งที่ทำให้ควันรีเซ็ทตัวมันเองและเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อย ๆ ตามที่เราต้องการโดยไม่ต้องใช้ sv_cheats 0 และอยู่บนเซิฟเวอร์ของ Valve อีกด้วย

ทางด้านของ Valve ในตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกมาตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดซึ่งชุมชนต้องการให้พวกเขาออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ว่าเป็นโกงหรือไม่เพราะมันจะส่งผลต่อการเล่นของผู้เล่นได้ในอนาคต