อ้างอิงจาก Facebook ของ Arena of Valor Build & Info ได้มีการโพสต์ตัวอย่างให้เห็นว่า ใน RoV 3.0 ที่กำลังจะมาถึงนี้ มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยหลัก ๆ แล้วมีทั้งหมด 9 อย่าง:

1. ไม่มี Alice ใน UI แล้ว

RoV 3.0

2. UI ตอนที่จะเลือกโหมดในการเล่น

RoV 3.0

3. แยกโหมดสร้างห้อง ระหว่างเกมโหมดปกติกับโหมดพิเศษ

RoV 3.0
RoV 3.0

4. หน้า UI ของห้องสร้างเกม

RoV 3.0
RoV 3.0

5. มีการปรับหน้าตาและพื้นหลังตอนเริ่มเกมและจบเกม

RoV 3.0
RoV 3.0
RoV 3.0

6. ปรับโฉมหน้ารูนใหม่ทั้งหมด

RoV 3.0
RoV 3.0
RoV 3.0

7. ปรับ UI ของข้อมูลผู้เล่นแบบใหม่

RoV 3.0
RoV 3.0
Mgid

8. ปรับ UI ของร้านค้าแบบใหม่

RoV 3.0

9. โหมดจัดอันดับ

RoV 3.0