อ้างอิงจาก Twitter ของ PUBG เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา พวกเขาได้ทำการประกาศว่า แผนที่ Erangel ซึ่งเป็นแผนที่เก่าแก่ กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปงลนี้จะปรับตั้งแต่กราฟิกที่ทำให้คมชัดและสมจริงมากขึ้นไปยังระบบการเล่นในแผนที่ต่าง ๆ เช่น

  • ระยะเวลาโดยรวมของ Blue Zone เร็วขึ้น
  • ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงของ Blue Zone ในช่วงแรกและช่วงท้ายของเกมสั้นลง
  • ขนาดของ Safe Zone ลดลงในช่วงแรกของเกม
  • ความเร็วในการบีบของ Blue Zone ในช่วงแรกและช่วงกลางเกมลดลง
  • ความแรงของ Blue Zone เพิ่มขึ้นนิดหน่อย ในช่วงท้ายเกม