โดยปกติแล้วผู้เล่นส่วนใหญ่จะใช้ร่างปลอมของ Mirage ในการหลอกล่อศัตรูเท่านั้น แค่ความเป็นจริงแล้ว มันยังสามารถใช้ป้องกันผู้เล่นได้ด้ย

ผู้ใช้ Reddit นาม SaberTheNoob ได้โพสต์วิดีโอพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ชุมชน Apex Legends เห็น โดยเขาลอง
ปาระเบิด Arc Star จากนั้น สร้างร่างปลอมขึ้นมาตรงจุดที่ปา ปรากฎว่า เขาไม่ได้รับดาเมจอะไรเลย

เขาได้เคลมอีกด้วยว่า นอกจากระเบิด Arc Star แล้ว เขายังเคยลองใช้มันเพื่อกันกระสุน และการโจมตีใกล้ได้อีกด้วย

เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะ ปกติแล้ว Mirage จะใช้ร่างปลอมในการโจมตีเท่านั้น แต่ด้วยเทคนิคนี้เอง เขาสามารถใช้มันแบบป้องกันได้ด้วย