อ้างอิงจากผลสำรวจของผู้ใช้ Reddit นาม CharlieBeaulieu ที่เก็บข้อมูลผู้เล่นมาเกือบ 2,000 คน เกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ ของผู้เล่น ทั้งการเลือกอาวุธและตัวละคร โดยมีผลลัพธ์ออกมาดังนี้:

ตัวละคร – Pathfinder

ระเบิด – Arc Star

ปืนพก – Wingman

Shotgun – Peacekeeper

SniperRifle – Longbow

Assualt Rifle – R-301

Submachine Gun – R-99

Machine Gun – Spitfire

คู่อาวุธที่ได้รับความนิยมมากที่สุด – Longbow, R-99