ผู้ใช้ Reddit นาม c_thunderhorse ได้เผยแพร่คลิปของบั๊กดังกล่าวบน Supply Ship ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เขาร่อนลงบน Supply Ship ตามปกติ แต่หลังจากกระโดดไปที่ริม ๆ ยานที่มีบันได ทันใดนั้นเองเขาก็กลายเป็นศพ หรือ Death Box ทันที

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นบั๊กอย่างแน่นอน เพราะในจังหวะนั้นไม่มีเสียงปืน หรือผู้เล่นคนอื่นทำการโจมตีมาเลย

บั๊กนี้ร้ายแรงมาก ๆ เพราะผู้เล่นคนนั้นจะตายทันที ไม่ใช่แค่ล้มธรรมดา กล่าวคือต้องไปที่ชุบชีวิตเลยทีเดียว

ในตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ ผูเ้ล่นก็ควรเลี่ยงไปลงสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ Supply Ship จนกว่าบั๊กจะถูกแก้ไข