Twitter นาม KFC Gaming ได้ทำการ Meme หยอกล้อ เกม Apex Legends ว่า แทบไม่มีการอัปเดตเลย ซึ่งนักพัฒนาได้เข้าไปเห็นเข้าเลยเข้าไปตอบโต้

นาย Rayme Vinson นักพัฒนาเกม Apex Legends ได้เผยว่า เกม Apex Legends กำลังจะมี Content อีกมาถูกเพิ่มเข้ามาในเกม ซึ่งต้องใช้เวลา เพราะพวกเขาก็ใช่ว่าจะสามารถทำการอัปเดตการปรับเปลี่ยนนใหม่ ๆที่พวกเขาคิดได้เลยทันที เพราะมันต้องผ่านการทดสอบก่อน

เขาได้เผยด้วยอีกด้วย ผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นไม่ทราบกันหรอกว่า การทำเกมนั้นต้องมีกระบวนการอย่างไร และได้ย้ำอีกด้วยว่า ทีมพัฒนาเกม Apex Legends นั้นเป็นคนละส่วนกับของ Star Wars