ผู้ใช้งาน Reddit คนหนึ่งนาม sun-devil2021 ได้โพสต์วิดีโอการทดสอบ Hitbox ให้ดูว่า มันยังคงทำงานไม่ปกติอยู่ดี

ในวิดีโอ เขาได้ทำการยิงทดสอบตามส่วนต่าง ๆ เปรียบเทียบระหว่าง ตัวละครอย่าง Pathfinder และ Octane จะสังเกตได้ว่า ในบางจุดของ Pathfinder นั้นจะไม่สามารถยิงโดนได้ ถึงแม้จะวางเป้าไว้ที่ตัวละครอย่างชัดเจนก็ตาม

แต่ในทางกลับกันเมื่อทำการเล็งยิงบริเวณเดียวกันกับตัวละคร Octane กลับยิงได้ตามปกติ