จากเด็กที่ชอบการเล่นเกมส์ และกีฬา
จนได้มีโอกาศมาทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบ